Jump to content
×
×
  • Create New...

აზერბაიჯანმა და საქართველომ სომხეთის მიწები გაიყვეს და დასაგმობია გაეროდან - სომეხი დეპუტატი


Guest Georgia
 Share

Recommended Posts

"მოს­კო­ვის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას ხში­რად ვლა­დი­მერ ლე­ნი­ნი­სა და მუს­ტა­ფა ქე­მა­ლის გა­რი­გე­ბას უწო­დე­ბენ. ამ უსა­მარ­თლო დო­კუ­მენტს სომ­ხე­თი­სათ­ვის იუ­რი­დი­უ­ლი ძალა არ აქვს. მას მოჰ­ყვა 1921 წლის 13 ოქ­ტომ­ბერს ყარსში მსგავ­სი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის გა­ფორ­მე­ბა... რა­ტომ­ღაც ჩვე­ნი ხალ­ხის უმე­ტე­სი ნა­წი­ლი თვლის, რომ ხელ­მო­წე­რი­დან 100 წლის შემ­დეგ ეს დო­კუ­მენ­ტე­ბი ძა­ლას კარ­გა­ვენ... მი­მაჩ­ნია, რომ სომ­ხეთ­მა უნდა გა­და­სინ­ჯოს თა­ვი­სი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა რუ­სე­თის მი­მართ, რო­მელ­მაც, თურ­ქებ­თან გა­რი­გე­ბით, ნა­ხი­ჩე­ვა­ნი აზერ­ბა­ი­ჯანს გა­დას­ცა“

ანა კოსტანიანის აზ­რით,   და­საგ­მო­ბია 1921 წლის 4-5 ივ­ლისს რუ­სე­თის კომ­პარ­ტი­ის კავ­კა­სი­ის ბი­უ­როს მიერ მი­ღე­ბუ­ლი დად­გე­ნი­ლე­ბა, რომ­ლის თა­ნახ­მად, მთი­ა­ნი ყა­რა­ბა­ღი აზერ­ბა­ი­ჯანს მი­ე­კუთ­ვნა: "და ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას, აზერ­ბა­ი­ჯა­ნელ კო­მუ­ნის­ტებ­თან ერ­თად, ხმა ქარ­თვე­ლებ­მაც მის­ცეს. თა­ვის მხრივ, 7-9 ივ­ლი­სის სხდო­მა­ზე აზერ­ბა­ი­ჯა­ნე­ლებ­მა ქარ­თვე­ლებს მხა­რი და­უ­ჭი­რეს და ხმა მის­ცეს დად­გე­ნი­ლე­ბას წალ­კი­სა და ახალ­ქა­ლა­ქის სა­ქარ­თვე­ლოს სსრ-სთვის გა­და­ცე­მის თა­ო­ბა­ზე.

სომ­ხე­თის სა­გა­რე­ო­პო­ლი­ტი­კურ­მა უწყე­ბამ რუ­სე­თის მიერ ხელ­მო­წე­რი­ლი ან­ტი­სომ­ხუ­რი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის სა­კი­თხი გა­ე­როს ტრი­ბუ­ნი­დან უნდა გა­ახ­მა­უ­როს"

 

МИД обязан озвучить с трибуны ООН вопрос о Московском договоре

Lragir.am,

17:44 02.03.2021 | Страна | Просмотров 608

2021-й год будет переломным для Армении. Нам необходимо предпринять шаги, которые лягут в основу нашей внешней политики.

Об этом сегодня в парламенте заявила независимый депутат Анна Костанян.

«Нам надо дать оценку горькому опыту армяно-российских и армяно-турецких отношений. 16 марта исполнится 100 лет Московскому русско-турецкому договору, который оторвал от Армении 40 тыс. квадратных километров – Карс, Нахджеван и Нагорный Карабах. Московским договором без подписи Армении Нахиджеван передается под протекторат Азербайджана. Этот договор зачастую именуют сделкой Ленина-Ататюрка, поскольку Россия и Кемалистская Турция заключили договор, который не может иметь юридической силы. По этому договору Россия на территории Нахиджевана имеет больше полномочий, чем Турция. 16 марта в Лондоне был подписан еще один договор – русско-английский, которым Россия запрещает своей союзнице Армении выступать с территориальными претензиями к своим соседям. 4 и 5 июля 1921 года решением Кавбюро Компартии России, которое, кстати, не имеет юридической силы, поскольку партийный орган не может принимать международных решений, Нагорный Карабах незаконно передается в состав Аз. ССР, где в 1923 году создается Нагорно-Карабахская автономная область. За это решение вместе с азербайджанскими коммунистами голосуют и грузинские, что азербайджанские коллеги  возмещают им заседаниями 7-9 июля, проголосовав за присоединение Ахалкалака и Цалки к Грузинской ССР», сказала она.

По словам депутата, сторонами российско-турецкого договора 16 марта не являются Армения, Грузия и Азербайджан, но Россия и Турция ратифицировали в Карсе этот договор осенью 1921 года.

«Фактически, была легализована аннексия 40 тыс. кв. км территории Армении в пользу Турции и Азербайджана. В дни столетия этого антиармянского договора призываю переоценить болезненный путь нашего народа и наши отношения с соседями. Странно, что большинство нашего народа считает, будто Московский и Карсский договоры были заключены на 100 лет, и их сроки якобы истекают. Считаю, что правительство РА обязано пересмотреть отношения с Россией – в том числе, размещение и деятельность 102-й базы в Гюмри, членство Армении в ЕАЭС и ОДКБ, в свете  обеспечения и императива суверенитета и безопасности Армении и Арцаха. В этом случае Конституция Армении будет считаться нарушенной, так как ставится под сомнение суверенность Армении. А такие вопросы решаются путем референдума», сказала депутат.

Анна Костанян отметила, что эти вопросы нужно раз и навсегда выяснить с нашим стратегическим союзником. «Наше внешнеполитическое ведомство обязано озвучить вопрос об этих антиармянских договорах с трибуны ООН. Призываю правительство, МИД всеми возможными способами вывести эти вопросы в импертив народной дипломатии», заявила Анна Костанян.

 

პს. რამდენად გავლენიანი პოლიტიკოსია?

Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inშესვლა
 Share